Professionele beleggers

We begeleiden beleggingscommissies, bestuurders en financieel directeuren bij het pensioenfondsbeheer, zodat zij al hun aandacht op de kritieke succesfactoren voor hun strategische doelstellingen kunnen richten

Of professionele beleggers nu grote of kleine vermogens beheren, zij hebben allemaal dezelfde problemen:

  • Volatiele dekkingsgraad. We hebben in de afgelopen tien jaar twee van de vier sterkste dalingen van de aandelenkoersen in de afgelopen 100 jaar meegemaakt. Voor pensioenfondsen was dit catastrofaal: hun dekkingsgraad liep hierdoor sterk terug. Het is dus uitermate belangrijk om koersstijgingen optimaal te benutten en tegelijkertijd het risico van koersdalingen te beperken. Ondertussen worden de verantwoordelijkheden van de pensioenbestuurder en de aangesloten bedrijven steeds complexer en wordt flexibel risicomanagement steeds belangrijker. Pensioenfondsen gaan ook naar tools kijken die buiten het traditionele governancemodel vallen.
  • Dekkingstekort. Wanneer het tekort van een pensioenfonds oploopt, is het zaak de belangen van de deelnemers te beschermen. Voor bedrijven die bij het pensioenfonds zijn aangesloten, dreigt een extra financiële last in de vorm van hogere pensioenafdrachten. Er moeten belangrijke beslissingen worden genomen over assetallocatie en risicobeperking. Deze beslissingen vallen voor iedere pensioenregeling weer anders uit.
  • Gebrek aan tijd en personeel. Naarmate beleggingsstrategieën complexer worden, wordt het lastiger om geselecteerde managers te monitoren en hen, indien nodig, te vervangen. Zij moeten behendig op steeds volatielere markten navigeren en tegelijkertijd steeds aan alle strategische eisen voldoen. Bij pensioenbestuurders en aangesloten bedrijven staat de beleggingsstrategie vaak niet bovenaan de agenda.

Strategisch partnership met persoonlijke touch

  • Short on people and time. As investment strategies become more complex, it can be harder for those running the scheme to monitor or change the managers involved in the fund, whilst meeting the strategic requirements necessary to navigate an increasingly volatile market. Trustee boards and pension scheme sponsors often find that investment strategy slips down the agenda.

A personalised strategic partnership

Kies voor ons als partner. We willen u graag helpen om het beheer van uw pensioenfonds gemakkelijker te maken.

We werken voor u een oplossing uit die precies past bij uw doelstellingen en wensen. U kunt dan al uw aandacht op de kritieke succesfactoren voor uw strategische doelstellingen richten. Ons partnership maakt het voor u makkelijker om de volatiele beleggingen van een pensioenfonds te beheren. Met als bijkomende voordelen dat u:

  • toegang heeft tot een wereldwijd netwerk van beleggingsbeheerders;
  • snel kunt handelen wanneer beleggingsbeslissingen moeten worden genomen;
  • over de tijd en de middelen beschikt om uw aandacht op belangrijkere strategische kwesties te richten.
  • Access to a global resource of investment managers
  • The ability to move swiftly when making investment decisions
  • The time and resources to focus on greater strategic issues

Legal Note

This document contains marketing material about our fiduciary management service. This document does not represent impartial advice on this service. In certain cases, you are required to conduct a competitive tender process prior to appointing a fiduciary manager. Guidance on running a tender process is available from the Pensions Regulator.