Actief portefeuilleontwerp

We combineren bij de portefeuilleconstructie verschillende beleggingscategorieën, regio’s en stijlen. Deze multidimensionale benadering is gebaseerd op uitvoerige research

Bij de portefeuilleopzet staat de alpha centraal – de outperformance ten opzichte van de benchmark. Dit is een essentieel onderdeel van ons selectieproces van externe managers .

Onze zoektocht naar outperformance op de lange termijn, verspreid over meerdere markten, is gebaseerd op:

  • een multidimensionale aanpak van de portefeuilleconstructie, door verschillende beleggingscategorieën, regio’s en stijlen te combineren;
  • een grondige kennis van de factoren die risico en rendement van specifieke beleggingscategorieën bepalen;
  • gedisciplineerd en zorgvuldig onderzoek om voor de verschillende disciplines potentiële managers op te sporen.

De mix van kwalitatieve trendanalyse en kwantitatieve gegevensanalyse maakt het mogelijk om portefeuilles samen te stellen die de beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn binnen bereik brengen.

Over onze research

Ons gedegen researchproces wordt uitgewerkt in een uitvoerige rapportage met toelichting op:

  • de structurering van de strategie (multi-manager, multi-fund, enz.);
  • de verwachte performance;
  • de toegepaste beheerstructuur;
  • prognoses voor de verschillende fases in de conjunctuurcyclus;
  • het scala aan alphabronnen.

Pas daarna volgt de beoordeling van mogelijke managers.

Legal Note

In het verleden behaalde resultaten geven geen indicatie van de toekomstige performance. Beleggingen in SEI-fondsen hebben in het algemeen een middellange tot lange horizon. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen. Beleggers krijgen mogelijk hun oorspronkelijk inleg niet terug.