Actieve portefeuilleconstructie en actief portefeuillebeheer

Maximaal voor risico gecorrigeerd rendement via diversificatie

We stellen multi-managerportefeuilles samen met een lager risico en een hoger rendement als uitgangspunt. Hierbij letten we op diversificatie binnen de gehele portefeuillestructuur, onder meer naar:

  • beleggingscategorieën en onderliggende subcategorieën;
  • managerstijlen;
  • regio’s;
  • afzonderlijke beleggingen.

We stellen vast wat de relatieve rendements- en risicoverwachtingen voor portefeuilles op de middellange tot lange termijn zijn. Met behulp van een brede spreiding en een raamwerk voor de managerselectie, -allocatie en -weging trachten we een fonds samen te stellen dat een lager relatief risico biedt dan de afzonderlijke onderliggende managers.

Managerallocatie en timing van managerroulatie

Onze strategische visie op rendementsbronnen vormt de blauwdruk voor ons managerallocatieproces. We wijzen portefeuilles aan managers toe op basis van:

  • het inherente risiconiveau van de beleggingsstrategie van een manager;
  • de specifieke outperformancebronnen van een manager;
  • de huidige én de verwachte macro-economische omstandigheden.

Onze doelstelling is een fonds samen te stellen dat een lager relatief risico biedt dan de afzonderlijke onderliggende managers.

De portefeuillekarakteristieken kunnen in de loop van de tijd veranderen, niet alleen als gevolg van actieve beleggingsbesluiten van managers, maar ook als gevolg van veranderende marktomstandigheden. Daarom passen we de allocatie aan managers en hun weging in portefeuilles regelmatig aan.

Legal Note

In het verleden behaalde resultaten geven geen indicatie van de toekomstige performance. Beleggingen in SEI-fondsen hebben in het algemeen een middellange tot lange horizon. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen. Beleggers krijgen mogelijk hun oorspronkelijk inleg niet terug.