Actieve managerselectie

Gespecialiseerde managers, alerte besluitvorming

3,200 gespecialiseerde strategieën op jaarbasis*

Zoals u in de kleine lettertjes kunt lezen, bieden de in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst. Dat geldt niet alleen voor de performance van de verschillende beleggingscategorieën, maar ook voor die van de beleggingsmanagers.

Beleggingsportefeuilles zijn net zo goed als de managers die ze beheren. Daarom stellen we voor iedere manager een rapport op, waarin we uitleggen waarom zijn besluitvormingsvaardigheden en -processen beter zijn. Daarnaast geven we aan onder welke omstandigheden deze manager opnieuw beoordeeld moet worden. Iedere rapportage wordt binnen SEI eerst door collega's getoetst voordat de manager in kwestie wordt geselecteerd.

Deze proactieve due diligence onderscheidt SEI van de concurrentie.

2,000 gesprekken met managers per jaar**

In onze rapportage analyseren we niet alleen de factoren die de performance van een manager bepalen, maar schetsen we ook onze verwachtingen voor de toekomstige performance:

  • de wijze waarop de manager een bepaalde beleggingsmandaat zal uitvoeren;
  • het klimaat waarin een strategie waarschijnlijk bovengemiddeld of benedengemiddeld zal presteren.

Waarom met meerdere managers werken?

U zoekt managers die zich volledig op hun beste beleggingsideeën concentreren. Gespecialiseerde managers weten precies waar de kansen binnen hun expertisegebieden liggen, en voorzien doorgaans ook wanneer de markt in gunstige of ongunstige richting omslaat. Door meerdere gespecialiseerde managers te selecteren, kunnen we een product bieden dat aantrekkelijker is ten opzichte van de benchmark omdat:

  • managers die verschillende processen hanteren, gezamenlijk diversificatievoordelen en een lagere volatiliteit bieden;
  • best-in-class managers met complementaire stijlen elkaar goed kunnen aanvullen;
  • we het optimale aantal managers kunnen selecteren om een breed scala aan alphabronnen te kunnen aanboren (mogelijkheden om de benchmark te verslaan);
  • we binnen iedere expertisegebied de specifieke vaardigheden van iedere manager optimaal kunnen benutten.

Gedisciplineerde monitoring en tijdige aanpassing: een naadloos proces.

We moeten voortdurend alert zijn en veranderingen op de voet volgen om hierop te kunnen inspelen. Wanneer er problemen met een manager zijn, duurt het bij multi-managers soms lang voordat deze wordt vervangen. Dit vormt een van de grootste negatieve rendementsfactoren.

Managers worden bij SEI niet pas vervangen als ze slecht presteren. We rouleren al als ze naar onze mening geen voordeel meer ten opzichte van de concurrentie bieden. We leggen ons oor steeds te luister en controleren iedere dag, iedere maand, ieder kwartaal en ieder jaar de activiteiten van onze managers. We analyseren hun prestaties voortdurend in elke beleggingscategorie. En als het tijd wordt om de positie te verkleinen of afscheid van een manager te nemen, aarzelen we niet.

Legal Note

*Per 30 september 2017.
**Mogelijk zijn hierin meerdere gesprekken opgenomen bij dezelfde firma of over hetzelfde product. Per 30 september 2017.
In het verleden behaalde resultaten geven geen indicatie van de toekomstige performance. Beleggingen in SEI-fondsen hebben in het algemeen een middellange tot lange horizon. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen. Beleggers krijgen mogelijk hun oorspronkelijk inleg niet terug.