Vermogensbeheer

Oplossingen om onze klanten – en daarmee ook hun klanten – te helpen om hun doelstellingen te bereiken

We zijn een internationale vermogensbeheerder die wereldwijd een compleet assortiment vermogensbeheerproducten- en diensten aanbiedt. Onze oplossingen zijn dan ook zeer gevarieerd, met portefeuilles die zijn gespreid over aandelen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen.

Omdat de doelstellingen en risicoprofielen van beleggers sterk uiteenlopen, gaan we bij de samenstelling van onze propositie uit van specifieke doelstellingen. En deze propositie kan vervolgens worden toegespitst op de behoeften van financieel adviseurs, institutionele beleggers en brokers / dealers.

Wilt u een totaaloplossing? Dan gaan we nog een stap verder en breiden we onze propositie uit met advies, technologie en operationele zaken.

Legal Note

Juridische informatie: in het verleden behaalde resultaten geven geen indicatie van de toekomstige performance. Beleggingen in SEI-fondsen hebben in het algemeen een middellange tot lange horizon. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen. Beleggers krijgen mogelijk hun oorspronkelijk inleg niet terug.