Filosofie en werkwijze

Volledig overzicht van beleggingsproducten, managers en beleggingscategorieën, met speciale aandacht voor de doelstellingen van beleggers

50 jaar ervaring in de sector financiële dienstverlening

De kracht van onze wereldwijde aanpak ligt in actief vermogensbeheer – op basis van grondige managerresearch, doordachte assetallocatie en onafhankelijk risicomanagement. Onze oplossingen snijden we toe op uw specifieke beleggingsdoelstellingen.

Met onze aanpak helpen we u kansen te benutten, beleggingsrisico’s te beheersen en een consistenter rendement te realiseren.

We zijn een pionier in doelbeleggen en behoren in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tot de vermogensbeheerders die dergelijke strategieën het langst toepassen.

Om de doelstellingen van beleggers te realiseren, gaan onze teams als volgt te werk:

Zo helpen we u kansen te benutten, beleggingsrisico’s te beheersen en een consistenter rendement te realiseren.

Legal Note

In het verleden behaalde resultaten geven geen indicatie van de toekomstige performance. Beleggingen in SEI-fondsen hebben in het algemeen een middellange tot lange horizon. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen. Beleggers krijgen mogelijk hun oorspronkelijk inleg niet terug.