Ons actieve beheerproces binnen de “manager of managers”-benadering stelt ons in staat om zeer gediversifieerde beleggingsoplossingen, beheerd vanuit het totale risico aan te bieden.

Werkwijze

Wij zijn binnen de beleggingsportefeuille verantwoordelijk voor de portefeuillestructuur, de managerselectie en de managerbeoordeling.

We trachten het beste beleggingstalent te selecteren uit ons wereldwijde netwerk van institutionele vermogensbeheerders. Vervolgens sturen wij het complete beleggingsprogramma aan en houden daar toezicht op. Deze uitbestedingsbenadering stelt ons in staat om:

  • De meest geschikte managers te selecteren die in specifieke marktsectoren gespecialiseerd zijn
  • Onze kritieke massa in te zetten om institutionele vermogensbeheerders aan te kunnen trekken die over het algemeen alleen beschikbaar zijn voor organisaties die vele miljoenen dollars te beleggen hebben
  • Strategische wijzigingen op portefeuilleniveau kosteneffectiever door te voeren

Strikt toezicht

Deze managers worden voortdurend op verschillende niveaus gevolgd om te waarborgen dat de beleggingsprestaties uitsluitend door de individuele instrumentselectie van iedere manager bepaald worden. Op basis hiervan kunnen wij:

  • Een consistenter rendement bieden
  • De risico’s verminderen
  • De algehele volatiliteit verlagen

We analyseren de prestaties van deze vermogensbeheerders op maand-, kwartaal- en jaarbasis. Alles wordt geëvalueerd: van de effectentransacties tot en met de volledige organisatie. Managers die de afgesproken doelstellingen niet halen – of afwijken van de genoemde filosofie – worden vervangen.

Ons commitment aan onze klanten

Als een van de grootste managers in de wereld zetten wij ons in om onze portefeuilles voortdurend te evalueren en aan te passen, daarbij inspelend op veranderende marktomstandigheden en macro-economische ontwikkelingen.

Deze diensten worden aangeboden door SEI Investments Management Corp., een 100% dochteronderneming van SEI Investments Company.

SEI Investments Management Corp. draagt voor de SEI-fondsen met een “manager of managers”-structuur de eindverantwoordelijkheid voor de beleggingsresultaten, vanuit haar verantwoordelijkheid als toezichthouder op de externe managers en als adviseur op het gebied van het aantrekken, ontslaan en vervangen van deze managers.