Privacybeleid

SEI gebruikt cookies om uw bezoek van onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Zie ook ons privacybeleid.

Voor het laatst bijgewerkt in juni 2018

SEI Investments (Europe) Limited (‘SEI’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’), gevestigd op 1st Floor Alphabeta, 14-18 Finsbury Square, London EC2A 1BR, onderkent het belang van bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid beschrijven we waarom en hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en verstrekken we informatie over de rechten van individuele personen. Het beleid is van toepassing op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt hetzij door de betrokken personen zelf hetzij door derden. We kunnen aan ons verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor alle doeleinden zoals beschreven in onze privacymededelingen (klik op onderstaande links) of zoals anderszins aangegeven op de plaats waar de gegevens worden verzameld.

Een persoonsgegeven omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Met de aanduiding ‘u’ of ‘uw’ verwijzen we in dit beleid of onze mededelingen naar de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. SEI verwerkt persoonsgegevens voor meerdere doeleinden; de manier van verzameling, de wettelijke basis voor verwerking, het gebruik, de openbaarmaking en de bewaartermijn kunnen per doeleinde verschillen.

Het is ons beleid om bij de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens transparant te zijn waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken. Wilt u meer weten over wat we specifiek doen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens? Lees dan de betreffende privacymededelingen zoals hierna in dit privacybeleid vermeld onder ‘Onze verwerkingsactiviteiten‘.

Onze verwerkingsactiviteiten

Meer informatie kunt u vinden in onderstaande documenten, voor zover deze voor u relevant zijn. (In alle gevallen betreft het links naar pdf-bestanden.)

Bezoekers van onze website

Bezoekers van onze websites hebben in het algemeen controle over de met ons gedeelde gegevens. Een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens wordt automatisch verzameld via het gebruik van cookies en webanalysediensten. We ontvangen van bezoekers van onze websites persoonsgegevens zoals naam, titel, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoon- en faxnummers, bijvoorbeeld wanneer iemand zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven.

Bezoekers van onze websites kunnen ons een e-mail sturen via de website. Dit bericht bevat dan de schermnaam en het e-mailadres van de gebruiker, alsook aanvullende informatie die de gebruiker eventueel in het bericht vermeldt. We verzoeken u om bijzondere persoonsgegevens (zoals ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levenbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid, genetische gegevens, biometrische gegevens, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en strafblad) niet te vermelden bij uw gebruik van onze website.

Als u uw contactgegevens verstrekt, nemen we mogelijk contact met u op om u te informeren over de activiteiten, diensten en evenementen van SEI en alle overige zaken die wellicht interessant voor u zijn, tenzij u ons verzoekt om dit niet te doen. Wilt u uit verzendlijsten verwijderd worden of abonnementen opzeggen? Instructies hiervoor staan op de betreffende webpagina of in onze mededelingen aan u. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen;

 • Om onze website te beheren, waaronder bevestiging en verificatie van uw identiteit en maatregelen om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot afgeschermde delen van onze site;
 • Om met u te communiceren over de verzending van aangevraagd materiaal of u om nadere informatie te vragen;
 • Om uw gebruik van onze website te personaliseren en uw online-ervaring te verbeteren, zodat we content kunnen tonen die meer waarschijnlijk voor u relevant en interessant is;
 • Om inzicht te krijgen in de eigenschappen en functies van onze websites, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren; en
 • Voor alle andere doeleinden waarvoor u de informatie aan SEI heeft verstrekt (o.a. abonnement op gewenste nieuwsbrieven).

Via onze websites worden persoonlijk identificeerbare gegevens niet verzameld of samengesteld om deze voor marketingdoeleinden te verkopen aan andere partijen dan SEI. 

We plaatsen cookies (kleine tekstbestanden) op uw harde schijf om uw gebruik van onze website te personaliseren en uw surfgedrag te herkennen. Zo kunnen we content tonen die meer waarschijnlijk voor u relevant en interessant is. De meeste websites maken tegenwoordig standaard gebruik van cookies. Als u geen cookies wenst te ontvangen, dan bieden de meeste browsers tegenwoordig de optie om deze te weigeren. Om onze website te kunnen bezoeken, moet u cookies accepteren. Bepaalde functionaliteiten van de website werken niet helemaal goed als u de cookies deactiveert. Nadat u onze site hebt verlaten, kunt u de cookies desgewenst weer verwijderen.

Onze website verwijst u mogelijk door naar sites van derden waarover SEI geen controle heeft en die niet onder de privacyregels van SEI vallen. Wanneer u doorklikt naar sites van derden, zijn de privacyregels van SEI niet langer van toepassing. We raden u aan om steeds het privacybeleid van derden te lezen alvorens persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken.

Persoonsgegevens die via onze websites zijn verzameld, worden bewaard zolang dit nodig is (bijvoorbeeld zolang de betreffende persoon een relatie van SEI is).

Beveiliging

De beveiliging van alle gegevens die in ons bezit zijn, nemen we heel serieus. SEI heeft in een speciaal document het beveiligingsraamwerk met betrekking tot gegevens vastgelegd. Dit document bevat het beleid, de controlemaatregelen en de procedures inzake informatiebeveiliging. In dit verband wordt regelmatig gerapporteerd aan het senior management van SEI en ieder kwartaal ook aan de SIEL Board Risk Committee. SIEL heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en heeft een kader van beleidslijnen, procedures en opleidingen ontwikkeld voor gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging. Geregeld toetsen we of de genomen maatregelen voor de beveiliging van gegevens nog afdoende zijn. 

Wanneer en hoe delen we persoonsgegevens en verwerkinglocaties?

We delen gegevens met anderen uitsluitend indien dit wettelijk is toegestaan. Indien we gegevens delen met anderen, leggen we dit in een overeenkomst vast en tuigen we de vereiste beveiligingsmechanismen op om de gegevens te beschermen en aan de normen te voldoen ten aanzien van gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging.

 • In de volgende gevallen delen we mogelijk uw persoonsgegevens met derden buiten SEI en geaffilieerde instellingen:
  • voor zover dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld indien we uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke verplichting;
  • indien derden (agenten of leveranciers) deze nodig hebben om diensten aan ons te verlenen en om onze IT-systemen op te zetten, draaiende te houden en te beheren.
  • Indien we uw persoonsgegevens doorgeven naar locaties buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’), zullen we erop toezien dat deze worden beschermd op een manier die overeenkomt met de wijze waarop ze door ons binnen de EER worden beschermd en dat in alle gevallen de doorgifte van persoonsgegevens naar een locatie buiten de EER wettig is. Dit kan op meerdere manieren gestalte worden gegeven, onder meer door middel van een overeenkomst waarin de eisen van de Europese Unie (EU) zijn opgenomen ten aanzien van de doorgifte van persoonsgegevens naar locaties buiten de EER in de vorm van bijvoorbeeld de standaardclausules zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Wijzigingen in dit privacybeleid of onze privacymededelingen

We onderkennen dat transparantie een continue verantwoordelijkheid is en zullen dan ook ons privacybeleid en onze privacymededelingen regelmatig bijwerken.

Verwerkingsverantwoordelijkheid en contactgegevens

In het algemeen zijn we de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die we verwerken, maar bepaalde diensten verlenen we in de hoedanigheid van uitvoerende partij (in dat geval is onze klant de verwerkingsverantwoordelijke). Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u meer weten over hoe en waarom we persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op met:


Functionaris Gegevensbescherming
SEI Investments (Europe) Limited
1st Floor Alphabeta
14-18 Finsbury Square
London EC2A 1BR
Tel: +44 (0)20 3810 8000

Uw rechten en de uitoefening ervan

Individuele personen hebben bepaalde rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens en de verwerkingsverantwoordelijke functionarissen moeten toezien op de naleving van deze rechten.

Individuele personen hebben het recht om toegang tot hun persoonsgegevens te verkrijgen, hun persoonsgegevens te laten rectificeren, hun persoonsgegevens te laten wissen (het recht om vergeten te worden), de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken, bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens te maken, hun persoonsgegevens te doen overdragen (‘recht op dataportabiliteit’), hun toestemming te allen tijde in te trekken (indien de verwerking van hun persoonsgegevens plaatsvindt op basis van eerder gegeven toestemming) en een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder.

Voor meer informatie over deze rechten, wanneer ze beschikbaar zijn en hoe ze kunnen worden uitgeoefend, verwijzen we u naar de betreffende hiervoor genoemde privacymededeling.

Klachten

Uiteraard hopen we niet dat het ooit zover komt, maar als u een klacht wilt indienen over ons gebruik van persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar onze Functionaris Gegevensbescherming waarin u uw klacht omschrijft. Op alle klachten die we ontvangen, zullen we na onderzoek daarvan reageren.

U kunt ook een klacht indienen bij de privacytoezichthouder in het land waar u woonachtig of werkzaam bent of in het land waar een vermeende overtreding van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden binnen de EU. In het Verenigd Koninkrijk is dit de Information Commissioner's Office (‘ICO’). Meer informatie over uw rechten en de klachtenprocedure van de ICO kunt u vinden op de website van ICO.

SEI Investments (Europe) Limited heeft een vergunning en staat onder het toezicht van de Financial Conduct Authority (Financial Services Register, referentienummer 191713). Het statutair adres is 1st Floor, Alphabeta, 14-18 Finsbury Square, London EC2A 1BR. Ingeschreven in het handelsregister van Engeland en Wales onder nummer 03765319. Btw-nummer: GB 756 9796 52.